Zelforganisatie

Zelforganisatie kent vele verschijningsvormen en volwassenheidsniveaus. Belangrijkste vraag is daarom wat je met deze nieuwe manier van werken wilt bereiken en/of oplossen. Wat betekent zelforganisatie of Agile werken voor jullie? Staan jullie nog helemaal aan het begin van de transitie, of werken jullie al Agile en zijn jullie toe aan de volgende stap. Samen gaan we op zoek naar een Agile manier van werken die past bij jouw organisatie. 

Inspiratie

Meer weten over zelforganisatie of ervaren wat het is?

Vraag een inspiratiesessie of taster aan!

Agile Transities

Opzet en begeleiding van een organisatie brede Agile of Holacracy transitie. Analyse, Ontwerp, Training & Coaching

Agile coaching

Coachen van startende en ervaren teams op het gebied van Agile werken en/of Holacracy. Coaching op methode & soft skills.

Workshops

Verschillende verdiepende workshops o.a : Agile werken, Holacracy, Purpose, OKR,  Organisatie inrichting, Agile belonen

Agile leiderschap

Het besturen en aansturen van een Agile organisatie vraagt om ander leiderschap. Zelforganisatie gaat over het afleren van gedrag dat ons ver heeft gebracht maar niet meer werkt in de nieuwe context. En hoewel de nieuwe manier van werken en organiseren ander gedrag stimuleert en soms zelfs forceert is het daarmee niet automatisch aanwezig. Daar hebben mensen in meer of mindere mate echt hulp bij nodig en ruimte om te oefenen.

Inspiratie

Meer weten over Agile leiderschap?

Vraag een inspiratiesessie of taster aan!

Agile leiderschap
programma

Opzet en begeleiding van een organisatie breed Agile leiderschap programma. Analyse, Ontwerp, Training & Coaching

Individuele
coaching

Coaching van Directieteams, MT’s en individuele leidinggevenden tijdens hun reis naar Agile leiderschap.  

Teamontwikkeling

Vrijheid, autonomie en beslissingsbevoegdheid klinkt goed maar vraagt ook iets. Het is ontzettend spannend ineens zelf te mogen en kunnen beslissen. Niet omdat we het niet aankunnen, want thuis regelen we ook van alles zelf, maar omdat we het niet gewend zijn. We zijn bang iets verkeerd te doen of te zeggen en raken soms volledig van slag van de vraag “wat zou jij doen?”. Het goede nieuws is dat het gedrag dat past bij zelforganisatie al van nature in ons zit. Het is dus alleen een kwestie van het aanwakkeren van dit potentieel. 

Cultuur scan

Inzicht in het ontwikkelpotentieel binnen jouw team. Op basis van de resultaten van de scan samen afspraken maken over next steps.

Skill workshops

o.a.. feedback geven, communicatiestijlen, persoonlijke productiviteit, omgaan met weerstand

Team building

Een energie boost voor je team! 

Elkaar beter leren kennen & plezier maken tegelijk. 

Team dialoog

Loopt het niet zo lekker binnen jouw team? Lukt het niet het echte gesprek met elkaar te voeren. Roep dan de hulp in van een externe facilitator.